Družba TUR SERVIS d.o.o. Cerknica je bila ustanovljena dne 13. 3. 1995. V prvem letu delovanja smo nadaljevali z delom MLADINSKEGA SERVISA. To je posredovanje začasnih in občasnih del dijakom in študentom. V jesenskem času leta 1995 smo na avtobusni postaji v Cerknici odprli TURISTIČNO AGENCIJO in začeli s prodajo turističnih aranžmajev. Istočasno smo pričeli s PROPAGANDNO DEJAVNOSTJO. Opravljamo plakatiranje v občini Cerknica, Logatec in Loška dolina. Trenutno družba zaposluje tri osebe, ki opravljajo delo v turistični agenciji in Mladinskem servisu, komercialna dela in računovodsko administrativna dela. Ostala dela opravljajo študentje in zunanji izvajalci. Svoje storitve opravljamo za kupce in naročnike širšega Notranjskega območja.

Vizija

TUR SERVIS želi postati manjše podjetje, ki bo nadaljevalo z delom vseh treh dejavnosti:

Največ energije in kapitala želimo vlagati v področje TURIZMA. Poleg prodaje programov drugih turističnih agencij razvijamo lastne programe na področju IZLETOV in POTOVANJ. Vzporedno želimo postaviti dobro turistično ponudbo NOTRANJSKE. NOTRANJSKA, zeleno srce Slovenije je blagovna znamka, ki jo želimo razvijati in tržiti.