Mladinski servis

Loading…

Počitnice so tu! in z njimi tudi počitniško delo za dijake in študente.

Spodaj najdete nekaj koristnih informacij, ki vam pridejo prav če iščete delo oz. potrebujete napotnico za delo.

Pri vpisu v Mladinski servis Cerknica mora dijak oz. študent predložiti: potrdilo o vpisu, EMŠO, davčno številko, številko bančnega računa,  in osebne podatke.

Preko Mladinskega servisa lahko delajo:

·      osebe s statusom dijaka v Republiki Sloveniji, ki so že dopolnile 15 let,

·      osebe s statusom študenta v Republiki Sloveniji,

·      osebe s statusom udeležencev izobraževanja odraslih, ki so mlajši od 26 let in se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja ,

·      državljani Republike Slovenije, ki imajo status dijaka ali študenta v tujini,

·      osebe, ki so zaključile srednjo šolo v tekočem šolskem letu in bodo na podlagi vpisa na visokošolski zavod pridobile status študenta s pričetkom novega šolskega leta,

·      študentje tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti v Republiki Sloveniji, če niso zaposlene oz. vpisane v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

Če še ne veste kje boste delali to poletje pa hitro skočite na https://tur-servis.si/dijaki-in-studenti/ ali FB stran https://www.facebook.com/KanuSafari/ in preglejte katera podjetja trenutno iščejo študente in dijake za počitniško delo.

Za dodatne informacije nas pokličite ali nas obiščite:

TUR SERVIS, d.o.o. , Cesta 4. maja 50, 1380 Cerknica, tel. 01 70 50 560, 051 307 680, e.mail. info@tur-servis.si

Agencija je odprta vsak delovni dan od 8. do 17. ure, v soboto od 9. do 12. ure.

Akontacija dohodnine

Po zakonu se akontacija ne odvaja za izplačila do vključno 400 EUR bruto, če študent ali dijak izpolnjuje pogoje za posebno osebno olajšavo. Če jih ne izpolnjuje, ali če je izplačilo višje, je akontacija 25 %. Dejansko je akontacija 22,5 %, ker se odšteje avtomatično olajšavo normirani stroški v višini 10 % od zaslužka.

Če je bilo delo opravljeno v času, ko je študent ali dijak izpolnjeval pogoje za priznanje posebne osebne olajšave, nakazilo pa opravljeno izven statusa, se akontacija ne odvede, če je izplačilo do vključno 400 € bruto.

Izjema za rezidente: akontacije se ne odvede, če je nakazilo manjše ali enako 107,3 EUR, ker se akontacija ne obračuna in ne odtegne v primeru, če je manjša od 20 EUR.

Ne rezidentom se akontacija odvaja ob vsakem izplačilu. Tisti, ki so iz držav, s katerimi ima Slovenija podpisan sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja, lahko vložijo na FURS zahtevo za povračilo akontacije.

Olajšave 

 1. Splošna olajšava

Splošna olajšava za leto 2015 (enako 2014) znaša 3.302,70 EUR.

Prizna se vsakemu zavezancu pod pogojem, da drug rezident zanj ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana .To pomeni, da splošno olajšavo izgubiš, če te starši v svoji napovedi uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana.

 1. Dodatna splošna olajšava

Študentu in dijaku se prizna tudi dodatna splošna olajšava:

za leto 2015 (enako 2014) znaša 3.217,12 EUR za skupne obdavčljive prihodke do višine 10.866,37 oziroma 1.115,94 EUR za skupne obdavčljive prihodke nad 10.866,37 EUR do 12.570,89 EUR.

To pomeni, da lahko študent ali dijak uveljavlja dodatno splošno olajšavo pod dvema pogojema:

 • če drug rezident (starši) za študenta oz. dijaka ne uveljavlja splošne olajšave za vzdrževanega družinskega člana.
 • če je znesek obdavčljivih prihodkov za leto 2015 (enako 2014) nižji od 10.866,37 EUR, ali če je med 10.866,37 EUR do 12.570,89 EUR.
 1. Posebna osebna olajšava za dijake in študente

Za leto 2015 (enako 2014) znaša 2.477,03 EUR.

Prizna se rezidentu, ki se izobražuje in dela na podlagi napotnice pooblaščene organizacije za posredovanje del dijakom in študentom. Izpolnjena morata biti dva pogoja:

 • status študenta ali dijaka,
 • starost do 26 let (prizna se tudi študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij najpozneje v letu, ko je dopolnil starost 26 let, in sicer za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa).

V primeru enovitega magistrskega študija se posebna osebna olajšava prizna študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij najpozneje v letu, ko je dopolnil starost 26 let, in sicer za dobo največ 6 let.

Posebna osebna olajšava ni priznana ne rezidentom.

Posebna osebna olajšava je priznana v celoti, tudi če le del koledarskega leta izpolnjuješ pogoje zanjo, kar pomeni, da se študentu, ki tekom leta dopolni 26 let, ne odvaja akontacija dohodnine do konca koledarskega leta.

Normirani stroški za leto 2015 (enako 2014)

So stroški, ki jih ni potrebno dokazovati. Za dohodke iz študentskega dela je to avtomatična olajšava v višini 10 % in se prizna v vsakem primeru (tudi če nista izpolnjena pogoja za posebno osebno olajšavo).

Olajšava Znesek oz. stopnja
splošna olajšava 3.302,70 €
posebna osebna olajšava 2.477,03 €
dodatna splošna olajšava 3.217,12 € oz. 1.115,94 €
normirani stroški 10% od dohodka preko napotnic

Izračun dohodnine

Ko računaš dohodnino, moraš vedeti, kolikšen je bil tvoj zaslužek (koliko ti je bilo nakazano od 1. 1.

do 31. 12.) in kakšne so tvoje olajšave.

Letni zaslužek ti bomo poslali po pošti. Če želiš vedeti točen zaslužek prej oz. si izgubil pošto, nas lahko kontaktaktirate po elektronski pošti ali po telefonu.

Na strani davčne uprave si lahko narediš tudi informativni obračun.

Normirane stroške v višini 10 % od zaslužka uveljavljaš v vsakem primeru.

Ko od svojih obdavčljivih prihodkov odšteješ vse olajšave, dobiš letno davčno osnovo. Pogledaš v lestvico za odmero dohodnine in izračunaš. Če je tvoja letna davčna osnova v prvem razredu, bo dohodnina 16 % od osnove.

Če je v drugem razredu, bo dohodnina za leto 2014 (enako 2015) 1.283,41 € (kar je 16 % od 8.021,34 €) + 27 % od zneska nad 8.021,34 €. Če je zaslužek manjši ali enak olajšavam, dohodnine ne plačaš.

Dohodninska lestvica za leto 2014 (enako 2015)

Če znaša letna davčna osnova v EUR znaša dohodnina v EUR
nad do  
  8.021,34 16 %
8.021,34 18.960,28 1.283,41 + 27 % nad 8.021,34
18.960,28 70.907,20 4.236,92 + 41 % nad 18.960,28
70.907,20   25.535,16 + 50 % nas 70.907,20

OBVEZNOSTI DELODAJALCA

Obveznosti delodajalca so:

 • koncesijska dajatev v višini 16 % (od tega 8,4 % za proračunski sklad ministrstva, 3,8 % za ŠOS in 3,8 % za ŠS) in dodatna
 • koncesijska dajatev v višini 2 %,
 • prispevek delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 8,85 %,
 • prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni po stopnji 0,53 %, (do 1. 2. 2015 se je plačeval v obliki pavšala, po novem se odvaja v deležu od zaslužka dijaka ali študenta),
 • prispevek delodajalca za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 %.

Spremembe: 

Člani bodo od honorarja plačali prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 15,5%, po novem se jim bo delo preko študentskih servisov štelo v pokojninsko dobo (100 € – 15,5% = 84,50 €).

Uvede se minimalna urna postavka v višini 4,5 € bruto oziroma 3,8 € neto
(če študent za uro opravljenega dela dobi 4,5 € je do sedaj na svoj TRR prejel 4,5 €. Po novem bo to bruto znesek za študenta, od 1. februarja 2015 bo dobil na TRR 3,8 €, razliko (0,7 €) pa mu bomo odvedli kot prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Za vsakih doseženih 54 % bruto povprečne mesečne plače v letu 2015 se prizna 1 mesec delovne dobe. Pri zgornjem izračunu se upošteva povprečna bruto plača za leto 2014 in znaša 1.540,33 EUR. Torej, če študent zasluži 831,60 EUR bruto se mu prizna 1 mesec delovne dobe.

Primer izračuna:

Delež obremenitve

Znesek na računu

ZNESEK NA NAPOTNICI            100,00 €
NAKAZILO ČLANU

84,50 €

KONCESIJSKA DAJATEV 16 % + 2 %

18 %

18,00 €

PAVŠALNI PRISPEVEK ZA ZZS

                    –
PRISPEVEK PIZ

8,85 %

8,85 €

PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU

0,53 %

0,53 €

PRISPEVEK ZA ZZS

6,36 %

6,36 €

ZNESEK NA RAČUNU (brez DDV)

33,74 %

133,74 €

DDV na koncesijsko dajatev in prispevke

22 %

    7,42 €

SKUPAJ

41,16 %

141,16 €

Za delodajalce se z novimi spremembami administrativno nič ne spremeni

Stran je namenjena odprti pošti za dijake, študente in naročnike del. Na vaša vprašanja bomo odgovorili takoj, ko bo možno. Najkasneje v osmih dneh.

Mladinski servis izda napotnico.
Lahko jo dvignete osebno, ali pa vam jo pošljemo.
ZLATO PRAVILO: Napotnico dvignite pred začetkom dela.

 • Opravite delo.
 • Podjetje vrne izpolnjeni potrdili v Mladinski servis.
 • Mladinski servis zaračuna vaše delo podjetju.
 • Takoj po prejemu plačila vam Mladinski servis nakaže vaš zaslužek in vas obvesti o nakazilu

Delodajalci morajo poskrbeti, da njihovi študentje in dijaki izpolnjujejo določene zdravstvene pogoje za delo. Za enostavnejša dela zadostuje že zdravniško potrdilo, ki ga študentje pridobijo na podlagi rednih sistemskih pregledov v okviru študija. Za delo na bolj tveganih delovnih mestih pa morajo tudi študentje in dijaki opraviti obsežnejši zdravniški pregled.

Študentje in dijaki, ki opravljajo enostavna začasna dela pri delodajalcu preko študentske napotnice (pisarniško delo, vnos podatkov, pakiranje, lepljenje, pomoč v trgovini), kjer delavcem ne preti posebna nevarnost za zdravje, in na delovnih mestih, kjer ni specifičnih tveganj, zadošča zdravniško potrdilo, ki ga študent pridobi na podlagi opravljenega pregleda iz programa preventivnega zdravstvenega varstva študentov (t.i. sistematskega pregleda), ob pogoju, da je bil študent pregledan v obdobju, ki ne sme biti daljše od petih let. Študent oz. dijak dobi to potrdilo pri osebnem zdravniku ali tam, kjer je opravljal sistematski pregled.

Kadar pa ocena tveganja za določeno delovno mesto pokaže nevarnost izpostavljenosti delavcev specifičnim tveganjem pri delu (delo na višini, delo v nočni izmeni, delo v hrupu, težja dela v proizvodnji…), mora delodajalec, ki nudi delo delavcu – študentu – zagotoviti pregled v celotnem obsegu iz 6. člena pravilnika pri pooblaščenem zdravniku, specialistu medicine dela in v rokih, ki jih na podlagi priloge k citiranemu pravilniku določa izjava o varnosti za konkretno delovno mesto.

V času, ko študent ali dijak dela pri delodajalcu, mora delodajalec v kadrovski evidenci hraniti original zdravniško potrdilo. Ko študent ali dijak zaključi z delom, pa mu ga mora delodajalec vrniti in v lastni kadrovski evidenci ohraniti le kopijo.

Kako so zavarovani člani Mladinskega servisa?

PRISPEVEK za občasna dela za zdravstveno zavarovanje in prispevek za poškodbe pri delu sta vključena v dajatve, ki jih delodajalcu zaračuna servis ter plača in uredi prijavo.

Dodatnih nezgodnih zavarovanj Mladinski servis za svoje člane nima.