TUR SERVIS d.o.o je pooblaščena agencija za posredovanje občasnih in začasnih del za dijake in študente, ki svojo dejavnosti opravljamo na podlagi koncesijske pogodbe Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.