DVIG MINIMALNE URNE POSTAVKE

DVIG MINIMALNE URNE POSTAVKE

Zakonsko določena minimalna urna postavka za študentsko delo od 15. januarja 2022 znaša: BRUTO: 6,17 € NETO: 5,21 € (nakazilo, ki ga dijak/študent prejme na bančni račun) Razlika med bruto in neto pomeni, da se pri nakazilu odvede prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,5 % in se šteje v pokojninsko dobo.