Naziv projekta: Razvoj blagovne znamke Notranjski park gradnjo lokalne identitete in trajnostni razvoj

Akronim: Notranjski park – CGP

Partnerji projekta:
• VP – Javni zavod Notranjski regijski park
• P2 – TUR SERVIS d.o.o.
• P3 – EKOKNAP d.o.o.
• P4 – ZAVOD ORON

NAMEN
Glavni namen operacije Notranjski park – CGP je gradnja lokalne identitete, ki bo zagotovila trdne temelje za trajnostni razvoj turistične ponudbe.

S pomočjo promocijsko – izobraževalnih videjev in razvojem promocijskega programa Okusi Notranjske, bo lokalna skupnost pridobila ‘otipljivi’ del blagovne znamke, gradila svojo lokalno identiteto in jo nato lažje prenesla v komunikacijo do obiskovalcev.

Operacija bo zagotovila novo delovno mesto pri vodilnem partnerju, saj bo pozitivno vplivala na razvoj dodatnih turističnih produktov in storitev v Cerknici.

GLAVNE AKTIVNOSTI
Posodobitev celotne grafične podobe Notranjski park
Komunikacijska strategija Notranjski park
Nakup opreme
Izvedba programa Okusi Notranjske
Nadgradnja APP Notranjska – vsebinski sklop Okusi Notranjske
Produkcija kratkih filmčkov

CILJI:

Glavni cilj operacije je CGP Notranjski park za gradnjo lokalne identitete in trajnostni razvoj. Operacija bo s posodobitvijo CGP-ja in komunikacijsko strategijo in izobraževalno – promocijskimi aktivnostmi ter razvojem programa Okusi Notranjske poskrbela za pozitiven odnos do zavarovanih območij in večje povezovanje med turističnimi deležniki na celotnem območju LAS Notranjska in neposredno prispevala k enemu od glavnih ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Notranjska, to je »Razvoj dodatnih osnovnih storitev za zagotavljanje visoke kakovosti življenja na celotnem območju LAS Notranjska«.

REZULTATI:

1. Gradnja lokalne identitete: CGP Notranjski park – Mistična dežela Cerkniškega jezera

2. Gradnja lokalne identitete: program Okusi Notranjske

3. Izboljšanje trženja destinacije obiskovalcem

4. Razvoj raznolike turistične ponudbe

5. Izobraževanje in ozaveščanje o pomembnosti zavarovanih območij

6. Prispevanje k preprečevanju socialne izključenosti

7. Vzpostavljanje dolgotrajnih partnerstev na področju gostinske ponudbe

8. Razširjanje znanja o osnovnih pravilih vedenja na zavarovanih območjih

9. Novo delovno mesto

TRAJANJE:
10.01.2022 – 30.11.2022

Skupna vrednost operacije: 52.546,85 € , vrednost sofinanciranja ESRR: 39.961,10 €

Povezave:

www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.