KDO: Inštitut za promocijo varstva okolja, Lušečka vas 14, Poljčane
KOGA: 1 oseba
KDAJ: OD 1.8.23 do 30.9.24 , 6 ur na dan
URNA POSTAVKA: 10 eur BRUTO BRUTO
KAJ: Aktivnosti:
1. Administrativno – tehnične aktivnosti izvajanja projekta:
· priprava poročil in zapisnikov,
· pregled in tehnično urejanje dokumentov (npr. analiz, strokovnih podlag, načrtov izvedbe, smernic ipd.) po navodilih naročnika,
· priprava dokumentacije za poročanje,
· kopiranje in arhiviranje dokumentacije,
· urejanje evidenc,
· korespondenca in usklajevanje aktivnosti s partnerstvom.
2. Promocija projekta:
· priprava besedila za objavo v različnih medijih,
· usklajevanje vsebine objav s partnerstvom,
· spremljanje in arhiviranje objav.
KONTAKT: TUR Servis Cerknica 01 70 50 560 // 051 307 680