Dvig minimalne urne postavke za študentsko delo

Dvig minimalne urne postavke za študentsko delo

Zakonsko določena minimalna urna postavka za študentsko delo od 21. januarja 2023 znaša:
  • BRUTO: 6,92 €
  • NETO: 5,85 € (nakazilo, ki ga dijak/študent prejme na bančni račun)

    Razlika med bruto in neto pomeni, da se pri nakazilu odvede prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,5 % in se šteje v pokojninsko dobo.