NAROČNIK: ELEKTRO CVETKO, Elca d.o.o. Cerknica
ŠTEVILO LJUDI: 1 fant

DELO POMOČ PRI ELEKTRO STORITVAH

ČAS VSAK DELOVNI DAN, delo je za dalj časa

URNA POSTAVKA: Po dogovoru

OPOMBE: Pisne vloge oddajte do 28. 2. 2019 na naslov

DATUM NAROČILA 14. 2. 2019

TUR SERVIS, D.O.O. – tel. 01/70 50 560, – mob. 051 307 680