NADALJEVANJE RAZVOJA TURISTIČNEGA PRODUKTA CERKNIŠKO JEZERO, KOLESARSKE IN KANU POTI

Osnovni podatki o projektu

Naziv projekta: : Nadaljevanje razvoja turističnega produkta CERKNIŠKO JEZERO, kolesarske in kanu poti

Akronim: : kolesarske in kanu poti

Partnerji projekta:

VP: TUR SERVIS d.o.o., Cerknica

P2: JZ Notranjski regijski park, Cerknica

P3: Zavod Jezerski hram, Dolenje Jezero

P4: EKO KNAP d.o.o., Cerknica

Pomembnejše aktivnosti projekta:

Osnovni namen operacije je nadaljevanje že izpeljane operacije Razvoj novega inovativnega turističnega produkta CERKNŠKO JEZERO, ki smo ga izpeljali v letu 2017 in 2019. Pri realizaciji aktivnosti smo vsi partnerji v projektu ugotovili, da je nujno izpeljati dodatne aktivnosti za dvig storitev in dodati nove programe, ki bodo nadgradili osnovni produkt. Izhodišče za izpeljavo programov je Cerkniško jezero z okolico, ki vsebuje enkratno naravno in kulturno dediščino (Notranjski regijski park). Zelo velik pomen imajo aktivni ponudniki na območju parka in širše, saj so le ti pogoj za razvoj inovativnih in trajnostnih turističnih produktov. Osrednji ponudnik je prav gotovo Muzej Jezerski hram (PP2), ki med starejšimi ponudniki s svojo živo maketo cerkniškega jezera, multimedijsko predstavo jezera v štirih letnih časih in muzejem o življenju ob jezeru. Pri njih je možnost razviti več diferenciranih izobraževanih programov, ki bi obiskovalce ozaveščali s pedagoško andragoških načeli. S tem bi dosegli obiskovalec, ki jih v muzeju ni v večini: družine, posamezniki, osebe s potrebami…

Glavni cilji projekta:

S predstavljeno operacijo bodo ekonomski partnerji, vključeni v projekt, povečali svojo inovativno podjetniško aktivnost, saj bodo z dograditvijo svoje ponudbe oz. storitev, ki jih ponujajo v konkretnem turističnem produktu, povečali obseg dela  in prodaje ter s tem posledično izboljšali svoj položaj na trgu. S tem korakom bodo združili razpršeno ponudbo tematskih poti in jih predstavili v mobilni aplikaciji

Projektni partnerji vključeni v produkt se bodo pogodbeno povezali ter tako zagotovili tržno organiziranost za skupni nastop na trgu.

Oba cilja se med seboj dopolnjujeta in prispevata k cilju varovanja narave. S povečano podjetniško aktivnostjo in razvojem turističnega produkta z dodano vrednostjo, ki temelji na inovativnem in zelenem turizmu bo poskrbljeno tudi za varovanje narave

Pričakovani rezultati projekta:

S turističnim produktom se pri obiskovalcih in ponudnikih storitev spodbuja okoljsko ozaveščenost, produkt pa ponuja trajnostne oblike mobilnosti pri spoznavanju naravne in kulturne dediščine (kolesarjenje, čolnarjenje, pohodništvo, ježa konj…)

Rezultati operacije predstavljajo okoljsko ozaveščen turistični produkt, ki s posredovanjem celovitega znanja o naravni in kulturni dediščini Notranjske in predvsem področja Notranjskega regijskega parka preko aktivnih doživetij v naravi (kolo, kanu, pohodništvo…) povečuje vedenje od blaženju podnebnih sprememb.

Povezave: 

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

unnamed 1 300x74 - NADALJEVANJE RAZVOJA TURISTIČNEGA PRODUKTA CERKNIŠKO JEZERO, KOLESARSKE IN KANU POTIunnamed - NADALJEVANJE RAZVOJA TURISTIČNEGA PRODUKTA CERKNIŠKO JEZERO, KOLESARSKE IN KANU POTI