Nova osnova za plačilo prispevkov – študentsko delo

V skladu s spremembo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vas obveščamo o spremembi, ki vpliva tudi na študentsko delo.

Od 1. 2. 2024 dalje se na računu za študentsko delo dajatve in prispevki obračunavajo od dveh različnih osnov:

-> KONCESIJSKE DAJATVE: osnova za obračun je bruto zaslužek dijaka/študenta.

-> PRISPEVKI: osnova za obračun je bruto zaslužek dijaka/študenta, zmanjšan za 10 % normiranih stroškov.

-> Sprememba vpliva tudi na neto zaslužek dijakov/študentov, saj se osnova (bruto zaslužek) za obračun prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) prav tako zmanjša za 10 %. PIZ prispevek dijaka/študenta zdaj predstavlja 13,95 % bruto osnove.

-> Spremembe se nanašajo na datum izdaje računa in ne termin dela. To pomeni, da so upoštevane že na izdanih računih, po 1. februarju 2024.