POČITNIŠKO DELO

Počitnice so tu! in z njimi tudi počitniško delo za dijake in študente.

Spodaj najdete nekaj koristnih informacij, ki vam pridejo prav če iščete delo oz. potrebujete napotnico za delo.

Pri vpisu v Mladinski servis Cerknica mora dijak oz. študent predložiti: potrdilo o vpisu, EMŠO, davčno številko, številko bančnega računa,  in osebne podatke.

Preko Mladinskega servisa lahko delajo:

  • osebe s statusom dijaka v Republiki Sloveniji, ki so že dopolnile 15 let,
  • osebe s statusom študenta v Republiki Sloveniji,
  • osebe s statusom udeležencev izobraževanja odraslih, ki so mlajši od 26 let in se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja ,
  • državljani Republike Slovenije, ki imajo status dijaka ali študenta v tujini,
  • osebe, ki so zaključile srednjo šolo v tekočem šolskem letu in bodo na podlagi vpisa na visokošolski zavod pridobile status študenta s pričetkom novega šolskega leta,
  • študentje tujih univerz, ki v okviru mednarodnih izmenjalnih programov v Republiki Sloveniji opravljajo študijske obveznosti v Republiki Sloveniji, če niso zaposlene oz. vpisane v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.

Če še ne veste kje boste delali to poletje pa hitro skočite na https://tur-servis.si/dijaki-in-studenti/ ali FB stran https://www.facebook.com/KanuSafari/ in preglejte katera podjetja trenutno iščejo študente in dijake za počitniško delo.

Za dodatne informacije nas pokličite ali nas obiščite:

TUR SERVIS, d.o.o. , Cesta 4. maja 50, 1380 Cerknica, tel. 01 70 50 560, 051 307 680, e.mail. info@tur-servis.si

Agencija je odprta vsak delovni dan od 9. do 17. ure, v soboto od 9. do 12. ure.