SODELOVANJE NA PROJEKTU

Razvoj novega inovativnega turističnega produkta
Cerkniško jezero
Opr. št. 33152-15/2017/9 z dne 1. 9. 2017

 Obveščamo vas, da naše podjetje sodeluje pri projektu, ki smo ga skupaj s partnerji prijavili na podlagi razpisa LAS Notranjska za sofinanciranje operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja. Projekt je bil v lanskem letu tudi potrjen s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Skupino sestavljamo:

  • TUR SERVIS d.o.o. Cerknica
  • NOTRANJSKI REGIJSKI PARK Cerknica
  • JEZERSKI HRAM, zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine in
  • AVTOSTIL TRGOVINA d.o.o.

Operacija prispeva k reševanju problema nepovezane turistične ponudbe ter slabe promocije in spletne prepoznavnosti območja LAS NOTRANJSKA kot destinacije. Pri tem kot izhodišče izkorišča enkratno naravno in kulturno dediščino Cerkniškega jezera, skupaj z njenim širšim območjem (Notranjski regijski park) za nadgradnjo inovativnega trajnostnega produkta.

Tri glavne aktivnosti operacije so:

  • IZBOLŠANJE INFRASTRUKUTRE IN ZNANJA,
  • OBLIKOVANJE PRODUKTA IN PROGRAMOV in
  • UMESTITEV PRODUKTA NA TRG.

unnamed1 - SODELOVANJE NA PROJEKTU