UKINJAJO ŠTUDENTSKE SERVISE ???

V zadnjih dneh je v medijih vse več govora o temeljnih spremembah na področju ureditve študentskega dela, kot ga poznamo iz 60ih let prejšnjega stoletja, ko se je dejavnost začela razvijati.

V več kot 60 letih delovanja so se na področju študentskega dela razvile mnoge dobre prakse in rešitve, področje je s številnimi spremembami v zadnjem desetletju postalo eno najbolj urejenih in reguliranih področij v državi.

Ugotavljamo, da so državljani vse premalo seznanjeni z vlogo in delom, ki ga danes opravljamo študentski servisi. Prav tako so popolnoma napačne predstave v javnosti glede obsega našega dela in zaslužka, ki nam kot posrednikom pripade za pokritje stroškov poslovanja. V prilogi je prikazan razrez obračuna, ki ga delodajalci plačujejo za študentsko delo – iz prikaza je razvidno, da posredniku ostane od celotnega obračuna zgolj 2,69% kot nadomestilo za stroške, kar je manj od kartičnega poslovanja.

OBRAZLOŽITEV
Zavod bi rabil vrsto let in veliko večja sredstva, da bi vzpostavil vsaj pogojno delujoč sistem. Dobre storitve, kot je danes, pa študenti in dijaki ter delodajalci ne bi bili deležni nikoli več. Če uporabniki ne bodo več imeli možnosti izbire, bo storitev drastično slabša Posredovanje študentskega dela s prenosom na Zavod za zaposlovanje ne bo cenej kot obstoječ sistem, ocene prihrankov, ki se
pojavljajo v medijih, so zgrešene in brez analiz.
Zavod opravlja svoje delo z brezposelnimi na pomembnem področju. Z obstoječimi kadri ne bodo uspeli opravljati še posredovanja študentskega dela. Ob napovedani gospodarski krizi, se bo obremenitev zavoda močno povečala, saj bo spet poskočilo število brezposlenih.
Posledice Študentje in dijaki bodo na robu preživetja, poslabšal se bo finančni položaj celih družin. Tistih nekaj posameznikov iz premožnih družin, ki jim že sedaj ni potrebno delati, tega poslabšanja ne bodo občutili. Neenakost med študenti se bo izrednopovečala.
Za podjetja je trenutna prednost študentskega dela hitrost in enostavnost. Podjetja se bodo raje posluževala drugih oblik dela kot so delo na črno in prisilna espeizacija. Podjetja bodo dodatno obremenila svoje zaposlene z nadurami.
V primeru slabega delovanja ali nedelovanja Zavoda bo manj denarja v proračunu za študentske domove in štipendije. Prav tako bo manj pobranih prispevkov za pokojninsko in zdravstveno blagajno. Posledice prenosa študentskega dela na zavod bi utrpeli brezposelni, ker bi zavod imel dodatne naloge. Težave Zavod ima trenutno okrog 80.000 brezposelnih, sedaj bi dobil še novih 100.000 dijakov in študentov in 30.000 delodajalcev. Obseg dela bi se zavodu podvojil, saj bi delo, ki ga sedaj opravlja 19 podjetij – študentskih servisov, moral opraviti zavod sam. Zavod za zaposlovanje je pred leti že posredoval študentsko delo, vendar je posredoval izredno majhno količino tovrstnega dela in ga je kmalu prenehal posredovati.
Dijaki in študenti ter delodajalci so sedaj navajeni, da vse s študentskim delom opravijo hitro in enostavno, za kar je zaslužna dobra elektronska podpora. V storitev servisov so vložena desetletja znanja in izkušenj. Vprašanje je, kako bi to lahko naredil nekdo brez izkušenj v nekaj mesecih. Redno se v medijih poroča, kako se zatika in ne deluje, ko država vzpostavi informacijske sisteme. Pogosto je zelo drago za davkoplačevalce in sledi slaba uporabniška izkušnja za uporabnike javnih storitev.Sedanja ureditev Študentsko delo je zakonsko izredno regulirana panoga, vsi prispevki, dajatve in provizije so določeni izključno s strani države, plačujejo jih delodajalci. Vsi študentski servisi moramo o zaslužkih in obsegu študentskega dela poročati dnevno FURS-u in letno Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Kot vsa druga podjetja nas obiskujejo inšpekcije in oddajamo bilance na Ajpes. Celoten znesek, ki ga podjetje plača za opravljeno študentsko delo, študentski servis porazdeli po ključu predpisanem z zakonodajo ZUJF-C. Kompeksnost storitve posredovanja študentskega dela Posredovanje študentskega dela je na videz enostavno, v resnici pa gre za zelo kompleksno storitev, ki uporabniku navzven ni vidna. Opravimo izredno veliko število opravil za minimalno, zakonsko predpisano provizijo 2,69 %, katere plačnik so izključno delodajalci. Študentski servisi smo z optimizacijo procesov storitve za mlade in podjetja vzpostavili na način, ki je uporabniku izredno prijazen in nebirokratski, saj večino postopkov uredimo mi.
Največja prednost v zdajšnjem sistemu je za študente zalaganje zaslužkov za večino delodajalcev. Zalaganje zaslužkov pomeni, da študent prejme zaslužek takoj, ko delodajalec vrne obračun ur in ne čaka na plačilo delodajalca. V primeru, da bi študentsko delo posredovala javna institucija, zalaganja zaslužkov ne bi bilo več. Študenti bi morali čakati mesece, pri tem pa bi bili v veliki finančni stiski. Študentski servisi imamo pomembno vlogo pri zaščiti mladih, ki šele vstopajo na trg dela in še nimajo izkušenj. Poleg tega, da jih informiramo in stalno izobražujemo, se na nas obrnejo tudi v primeru, da se pri delu pri delodajalcu karkoli zaplete. Na nas se obračajo tudi s številnimi drugimi vprašanji, ki so samo deloma ali pa niti ne povezana s študentskim delom, npr. uveljavljanje socialnih transferj pogoji za vpis na študij, dohodninsko svetovanje, ipd.

Veselo na delo