ŠTUDENTSKO DELO

KDO: Inštitut za promocijo varstva okolja, Lušečka vas 14, Poljčane KOGA: 1 oseba KDAJ: OD 1.8.23 do 30.9.24 , 6 ur na dan URNA POSTAVKA: 10 eur BRUTO BRUTO KAJ: Aktivnosti: 1. Administrativno – tehnične aktivnosti izvajanja projekta: · priprava poročil in zapisnikov, · pregled in tehnično urejanje dokumentov (npr. analiz, strokovnih podlag, načrtov izvedbe, smernic ipd.) po navodilih naročnika, · priprava dokumentacije za poročanje, · kopiranje in arhiviranje dokumentacije, · urejanje evidenc, · korespondenca in usklajevanje aktivnosti s partnerstvom. 2. Promocija projekta: · priprava besedila za objavo v različnih medijih, · usklajevanje vsebine objav s partnerstvom, · spremljanje in arhiviranje objav. KONTAKT: TUR Servis Cerknica 01 70 50 560 […]