DVIG MINIMALNE URNE POSTAVKE

DVIG MINIMALNE URNE POSTAVKE

Zakonsko določena minimalna urna postavka za študentsko delo od 15. januarja 2022 znaša: BRUTO: 6,17 € NETO: 5,21 € (nakazilo, ki ga dijak/študent prejme na bančni račun) Razlika med bruto in neto pomeni, da se pri nakazilu odvede prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,5 % in se šteje v pokojninsko dobo.

Naziv projekta: Razvoj blagovne znamke Notranjski park gradnjo lokalne identitete in trajnostni razvoj Akronim: Notranjski park – CGP Partnerji projekta:• VP – Javni zavod Notranjski regijski park • P2 – TUR SERVIS d.o.o. • P3 – EKOKNAP d.o.o. • P4 – ZAVOD ORON NAMENGlavni namen operacije Notranjski park – CGP je gradnja lokalne identitete, ki bo zagotovila trdne temelje za trajnostni razvoj turistične ponudbe. S pomočjo promocijsko – izobraževalnih videjev in razvojem promocijskega programa Okusi Notranjske, bo lokalna skupnost pridobila ‘otipljivi’ del blagovne znamke, gradila svojo lokalno identiteto in jo nato lažje prenesla v komunikacijo do obiskovalcev. Operacija bo zagotovila novo delovno mesto pri vodilnem partnerju, saj bo pozitivno vplivala […]