DOHODNINA 2014

Dohodninske olajšave in davčni razredi so v letu 2014 ostali na ravni leta 2013.

Informacije za dohodnino 2014 – velja za obdobje od 01/01/2014 do 31/12/2014

Akontacija dohodnine

  • 22,5 % neto za vsako nakazilo, višje od 400 EUR,
  • 22,5 % neto za vsako nakazilo, če dijak ali študent ne izpolnjujejo pogojev za posebno osebno olajšavo
  • 22,5 % za vsako nakazilo ne glede na višino nakazila, če je oseba nerezident

Posebna osebna olajšava za dijake in študente: 2.477,03 EUR

Pogoja za uveljavitev posebne osebne olajšave:

  • status dijaka ali študenta in
  • starost do 26. let (prizna se tudi študentu, ki je starejši od 26 let, če se vpiše na študij do 26. leta starosti (najpozneje v letu, ko je dopolnil 26 let), in sicer za dodiplomski študij za dobo največ šest let od dneva vpisa in za podiplomski študij za največ štiri leta od dneva vpisa).

Splošna olajšava: 3.302,70 EUR

Prizna se vsakemu rezidentu pod pogojem, da drug rezident za njega ne uveljavlja posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. V primeru, da starš člana prijavi kot vzdrževanega družinskega člana, član izgubi to olajšavo.

Rok za oddajo vloge za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane je 31.1.2014.

Dodatna splošna olajšava:

  • za zavezance s skupnimi dohodki do 10.866,37 EUR je 3.217,12 EUR
  • za zavezance s skupnimi dohodki nad 10.866,37 EUR do 12.570,89 EUR je 1.115,94 EUR.

SKLEP

Član lahko v najboljšem primeru zasluži 9.996,50 EUR neobdavčeno v letu 2014. Če zasluži več, se osnova za dohodnino računa tako, da se od zasluženega zneska odštejejo vse olajšave.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini
Aktualni Zakon o dohodnini
Dohodninska lestvica

Izračun za dohodnino je vedno potrebno narediti individualno, odvisno od tega, koliko je član zaslužil in seveda katere olajšave so mu priznane. Če ima status študenta ali dijaka celo koledarsko leto, ali ga starši uveljavljajo kot vzdrževanega družinskega člana. Pri izračunu pa je potrebno upoštevati tudi t.i. 10 % normiranih stroškov.

Primer izračuna:

1. Član ima status študenta ali dijaka. Je mlajši od 26 let. Starši ga pri napovedi dohodnine za leto 2014 ne bodo prijavili kot vzdrževanega družinskega člana. Članov zaslužek v 2014 znaša 9.996,50 EUR:
9.996,50 EUR – 10% normiranih stroškov (999,65 EUR) = 8.996,85 EUR – 2477,03 EUR t.i. študentska olajšava = 6.519,82 EUR – 3.302,70 EUR splošna olajšava – 3.217,12 EUR dodatna splošna olajšava = 0 EUR.
Ker je osnova za izračun dohodnine 0 EUR, je njegova obveznost za dohodnino 0 EUR.

2. Član ima status študenta ali dijaka. Je mlajši od 26 let. Starši ga bodo pri napovedi dohodnine za leto 2014 prijavili kot vzdrževanega člana. Članov zaslužek v 2014 znaša 2.752,25 EUR:
2.752,25 EUR – 10% normiranih stroškov (275,22 EUR) = 2.477,03 EUR
2.477,03 EUR – 2.477,03 EUR t.i.študentska olajšava = 0 EUR.

vir: http://www.studentski.si/dohodnina.php