ŠTUDENTSKO DELO PO NOVEM

CERKNICA – 4.12.2014 ŠTUDENTSKO DELO PO NOVEM

SPREMEMBE NA PODROČJU ŠTUDENTSKEGA DELA od 1. februarja 2015 naprej

Predlog Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) predvideva spremembe na področju študentskega dela – obdavčitev dela dijakov in študentov ter uvedbo minimalne urne postavke.

Od zneska na napotnici se bodo plačevali:

  • – koncesijska dajatev v višini 16 % (od tega 8,4 % z proračunski sklad ministrstva, 3,8 % za ŠOS in 3,8 % za ŠS) in
  • -dodatna koncesijska dajatev v višini 2 %,
  • – prispevek delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 8,85 %,
  • – prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni po stopnji 0,53 %,
  • – prispevek delodajalca za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 %.

Spremembe:

Člani bodo od honorarja plačali prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 15,5%, po novem se jim bo delo preko študentskih servisov štelo v pokojninsko dobo
(100 € – 15,5% = 84,50 €).

Uvede se minimalna urna postavka v višini 4,5 € bruto oziroma 3,8 € neto
(če študent za uro opravljenega dela dobi 4,5 € je do sedaj na svoj TRR prejel 4,5 €. Po novem bo to bruto znesek za študenta, od 1. februarja 2015 bo dobil na TRR 3,8 €, razliko (0,7 €) pa mu bomo odvedli kot prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Podražitev za podjetja na 33,74% (brez DDV).

Delodajalci pozor!

V primeru, da želite zaslužke študentov in dijakov obračunati po starem, je potrebno njihovo delo obračunati in plačati račune najkasneje do 29. januarja 2015, ne glede na valuto plačila, navedeno na računu.

V primeru, da računi ne bodo plačani do 29. januarja, vam bomo po 1. februarju poslali bremepis z višjimi prispevki v skladu z novim zakonom.

Za delodajalce se z novimi spremembami administrativno nič ne spremeni.


POGOSTA VPRAŠANJA O SPREMEMBAH:

Kdaj začne spremenjeni zakon veljati?
1. februarja 2015

Kaj je bistvena sprememba za dijake in študente?
Študentski servis bo moral za vsakega dijaka in študenta odvesti 15,5 % prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar se bo dijaku ali študentu po novem štelo v pokojninsko dobo.

Koliko bo sedaj študent dobil na svoj tekoči račun?
Če je študent sedaj dobil za urno postavko 4,5 eur na svoj tekoči račun 4,5 eur (po novem bo to bruto znesek za študenta), bo od 1. februarja 2015 dobil 3,8 eur (neto znesek), razlika (0,7 eur) pa bo odvedena kot prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Kako se bo štela pokojninska doba? Na podlagi ur?
Študentom in dijakom ZPIZ delovne dobe ne bo preračunaval na podlagi ur dela, ampak iz zneska plačanih prispevkov.

Kam se bo delovna doba vpisovala in kdo bo vodil evidenco?
Evidenco bo vodil ZPIZ (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje), prispevek (15,5 % + 8,85 %) bo študentski servis odvajal FURS-u hkrati z nakazilom zaslužka študentu (84,5%) in o tem dnevno poročal na individualnih rek obrazcih FURS-u.

Ali se bo delo, ki je bilo opravljeno pred 2015 tudi štelo v pokojninsko dobo?
Ne, delo se bo v pokojninsko dobo štelo od 1. februarja 2015 naprej.

Bodo študenti, starejši od 26 let še vedno morali odvajati akontacijo dohodnine?
Da, akontacija se bo še vedno odvajala.

Kateri študentski znesek (bruto/neto) se obdavči po dohodninski lestvici?
Obdavči se neto znesek.

Ali se tudi tujcem odvede 15,5 % za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, čeprav se jim že odvaja 22,5 % ?
Da, odvajata se jim obe postavki, vendar se 22,5 % akontacija dohodnine v veliki večini tujcu vrne zaradi podpisanih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in državo iz katere študent tujec prihaja.

Ali študent po novem zakonu res lahko opravi le 720 ur?
Ne, ni omejitve pri številu opravljenih ur.

Kaj sprememba prinaša za podjetja?
Za lažjo predstavo o podražitvi smo pripravili naslednji primer:

Ali bo podjetje lahko najemalo le določeno število študentov oziroma ali se bodo za podjetja uvedle t.i. kvote?
Ne, ni omejitve pri številu opravljenih ur.

Kako bo porazdeljeno odvajanje prispevkov podjetij v letu 2015?

  • koncesijska dajatev v višini 16 % (od tega 8,4 % za proračunski sklad ministrstva, 3,8 % za ŠOS in 3,8 % za posrednike) in dodatna koncesijska dajatev v višini 2 %.
  • prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji 8,85 %
  • prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni po stopnji 0,53%
  • prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36%

Skupni procent dajatev je 33,74 %.

Kdo bo za podjetja odvajal vse prispevke, ki jih predvideva zakon?
Tako kot sedaj, bo vse prispevke odvajal študentski servis. Delodajalec s plačilom fakture študentskemu servisu skupaj plača vseh 7 prispevkov.

Delodajalcem ne bo po novem potrebno oddajati nobenih novih evidenc, poročil, statistik, obračunov, kar pomeni, da na tem področju ni nobenih sprememb.

Katero urno postavko bodo podjetja morala navesti na obračunski list?
Navedena bo morala biti bruto urna postavka študenta, od katere bo študentski servis odvedel 15, 5 % ter na račun podjetju dodal koncesijske dajatve v višini 33,74 %.

Ali bo delo, ki je bilo opravljeno v januarju, obračunano v februarju po novem sistemu?
Da.

Bo tovrstna ureditev veljala dlje časa?
Nova ureditev naj bi veljala od 1.2.2015 do 31.12.2015. S 1.1.2016 pa naj bi se davčna obremenitev za delodajalce ponovno znižala približno na sedanji nivo.

Ali se za zneske pod 88 € še vedno ne odvaja akontacija?
Odvajanje dohodnine za te zneske ostaja enako, brez sprememb.

Bodo podjetja še smela pisati pavšalne zneske na obračune?
Za dela, ki so plačana npr. po projektu, bo v spletni poslovalnici webŠtudent možno vpisati pavšalni znesek. Na računu bo podjetje dobilo ta znesek pretvorjen v ure glede na minimalno urno postavko.

Kje si lahko preberem osnutek celotnega zakon?
Na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Informacije so povzete po www.studentski-servis.com